Sözlükte "eylem" ne demek?

1. Bir şeyi yapma, gerçekleştirme gücü, fiil, aksiyon.
2. Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, iş, amel.
3. Olumlu ya da olumsuz olarak zaman kavramı taşıyan ya da zaman kavramıyla birlikte kişi kavramı veren iş, oluş, durum anlatan sözcük, fiileylem

Cümle içinde kullanımı

Bize, iki yılda Fransızcanın iki yardımcı eylemini belletememişti.
- M. Ş. Esendal

Eylem kelimesinin ingilizcesi

n. action, act, activity, verb, deed, fact

Eylem ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Act, conduct, action) Yapılan iş, ortaya konan davranış, gerçekleştirilmiş bulunan şey anlamında. Eski dilde "fiil" karşılığı. Fransızca’dan geçme "aksiyon" ile aynı anlamda.

--Reklam--